Mlynářovy vycházkové okruhy

Mlynářovy okruhy jsou vesměs nenáročnými vycházkovýmitrasami městem Špindlerův Mlýn. Jsou vedeny mimo dopravní cesty, v klidových zónách v přírodě, s panoramatickými výhledy. Všechny 3 trasy začínají v městském parku na pravém břehu Labe, naproti hotelu Savoy.


Mlynářova naučná stezka

Zaměřena na historii Špindlerova Mlýna.

Délka okruhu 1,1 km, značení zelenou Mlynářova naučná stezkabarvou.

Okruh je určen rodinám s dětmi, vzhledem k terénu a stoupání na Vyhlídku na Skále není vhodný pro kočárky a ani v zimním období.

Z místa startu vycházkové trasy směřujme k restauraci Labužník, poté zastřešenou lávkou za Labužníkem přejdeme silnici. Téměř naproti vystoupáme cestičkou na Vyhlídku na Skále kolem odpočívadla a čedičových sloupů – tzv. Slunečních kamenů až k bytovému domu Alexandrie. K historii kamenů se váže pověst, že příslušníku vyšší šlechty tehdejšího rakousko-uherského císařství uhynul v době pobytu ve Špindlerově Mlýně milovaný kůň. Nechal jej pochovat na již výše zmiňovaném místě a zřídit tento pomník. Měl by tedy pocházet asi z doby kolem  roku 1918. Další z pověstí praví, že dotykem čedičových sloupů je možno dobíjet energii.

Od bytového domu Alexandrie po panelové cestě scházíme na rozcestí u hoteluWindsdor. Panelová cesta nás navede do centra na náměstí, cesta vlevo směrem dolů nás přivede k budově Městského úřadu, kde můžete navštívit městskéTuristické  informační centrum, získat informace a zajímavosti, případně další typy na výlety přímo ve městě nebo okolí, vybrat si z nabídky turistických suvenýrů. Poté vycházka pokračuje k bílému obloukovému mostu přes řeku Labe, který je součástí pěší zóny a dále městským parkem k výchozímu místu trasy.


Mlynářovo kolečko

Kolečko je zaměřeno na místní faunu a flóru.

Délka okruhu 2,8 km, značení červenou barvou.

Okruh je vhodný v letím období i pro kočárky jako pěší túru je možno absolvovat celoročně.

Z parku se vydáme k bílému obloukovému mostu přes řeku Labe, který je součástí pěší zóny. Most byl postaven v roce 1911, spojuje centrum města s částí Bedřichov. Přejdeme most a dále podle hoteluLomnice, budovySkolmaxu(jeden z provozovatelů outdoorových letních i zimních aktivit), přes most kolemČeské hospodyproti toku Svatopetrského potoka dojdeme do prostorSkiareálu Špindlerův Mlýn. Po pravé straně v lese můžeme zahlédnout torzo vodního náhonu, který poháněl vodní elektrárnu, dnešníČeskou hospodu. Před areálem vlevo do mírného krátkého kopečka přes silnici a na protější straně se dáme cestou lesem k Ville Czernin. Ta byla postavena hrabětem Czerninem roku 1894, jako lovecká chata. V letech 2000-2004 byla zrekonstruována dle původního projektu na luxusní penzion. Villa Czernin je nejstarší historickou památkou ve Špindlerově Mlýně, opěvovanou architekty a milovníky umění, je výjimečná svojí úžasnou polohou a právem nazývána „perlou“ Špindlerova Mlýna.Mlynářova naučná stezka

Pokračujeme dále k rozcestí, kde vpravo prudším stoupáním míjíme jednu z budov Základní školy ve Špindlerově Mlýně. Kolem kapličky ještě výše, druhou budovu máme po pravé ruce. První výuka pro děti přímo ve Špindlerově Mlýně začala v září 1935, škola již oslavila 75 let od svého založení. Ocitáme se přímo na vrcholu, kde před sebou máme kulatou dřevěnou zastřešenou stavbu -Biskupskou vyhlídku. Rozhledna je příjemným odpočinkovým místem s výhledem s popiskami vrcholků, jimiž je Špindlerův Mlýn obklopen. Směrem vpravo dolů po silnici a zatočením vlevo procházíme kolem hotelu Palace, jehož prostory byly použity ve slavném českém filmu - Homolka a Tobolka. Vedle hotelu je jedna z dominant města,kostel sv. Petra.

Velký zděný kostel, který byl vysvěcen v roce 1807 a bez velkých úprav se zachoval dodnes. Je přístupný každý den, ale kvůli bezpečnosti památek si interiér můžete prohlédnout přes mříž ze zadní části lodi. Hlavní část kostela je otevřena vždy při bohoslužbě. Dále pokračujeme od kostela vpravo, docházíme na křižovatku, scházíme k hoteluWindsdor, dalším sestupem vpravo míříme k náměstí. MíjímeŠpindlerovskou hospodu, kde přibližně v těchto místech stával mlýn mlynáře Špindlera, jehož jméno souvisí s pojmenováním našeho města, viz krátký text na dřevěné desce u mlýnského kola. 


Mlynářův výšlap

Výšlap je zaměřen na vývoj místního regionu Krkonoš.

Délka okruhu 2,8 km, značení modrou barvouMlynářova naučná stezka

Trasa není vhodná v zimním období, doporučeny jsou sportovní kočárky. Okruh je určen rodinám s dětmi, vzhledem k terénu a stoupání na Vyhlídku na Skále není vhodný pro kočárky.

Z městského parku, z místa počátku trasy se vydáme směrem k restauraciLabužník, zastřešená lávka zůstává po pravé straně. Asfaltová cesta, po které se vydáme slouží jak pro pěší turisty, tak pro cykloturisty, pro rodiny s kočárky, využívají ji i vyznavači in-line bruslí. Musíme tedy počítat v sezoně s velkým provozem. Za zatáčkou se nalézá velký adrenalinový parka půjčovna koloběžek Yellow point a dětský dřevěný hrad pro děti.

Dále pokračujeme po asfaltové cestě k lanovceMedvědín, která je výchozím místem pro hřebenové túry směrem k Labské boudě,prameni Labe,Kotli,Dvoračkáma dále Rokytnice, Harrachov. Po pravé straně míjíme řeku Labe, která je zde sevřena do kamenů úzkým kaňonem. Sledujeme levou stranu, kde je směrem vlevo pěšina, na kterou odbočíme. Přecházíme pod sloupy lanovky přes sjezdové tratě lesíkem. Po pravé straně před výstupem do silnice zahlédnemeBobovou dráhua Monkey park. Vpravo směrem dolů míjíme hotelMontanaa Krakonošovu krčmu, kam po večerech zavítá i sám vládce hor Krakonoš. Vlevo pod krčmou opouštíme silnici a příjemnou lesní pěšinou scházíme na křižovatku k zastřešené lávce přes řeku Labe. Obě strany řeky Labe směrem po proudu nás vrátí do centra Špindlerova Mlýna.